Skip to content

Robotic Rod Bending

Graffiti Wall

Designers : Wei-Ting Hsiao, Fang-Che Cheng, Jia-Shuo HsuAdvisors : Tay-Sheng Jeng, Yang-Ting ShenAssistants : Yi-Chun Wu, Zi-Ying Liao, Tzu-Hsin Hsieh, Chia-Chin Yen, Kuan-Yu Yeh, Lien-Kai Huang Window gratings were once a ubiquitous sight in Taiwan. Starting around the 1950s, homeowners… Read More »Graffiti Wall

Lang

Designers : Wei-Ting Hsiao, Yi-Chun WuAdvisors : Tay-Sheng Jeng, Yang-Ting ShenNCKU Design Center : Po-Ming Kung, Chieh YuAssistants : Fang-Che Cheng, Jia-Shuo Hsu, Shao-Hua Chen, Kuan-Yu Yeh “Lang” is a 6-meter metal craft display table created through a collaboration between… Read More »Lang